कार्यनीति (अल्पकालिन र दिर्घकालिन)

  • रेशम पकेट क्षेत्र विस्तार गर्न विद्यमान पकेट क्षेत्र र छिमेकी गा.वि.स.मा किम्बु खेती विस्तारमा प्राथमिकता दिने ।
  • पुराना सि.आर.सि भवन सुदृढिकरण गरी आवास्यक सुबिधा उपलब्ध गराइ स्वस्थ चौकी किरा कृषकहरुलाई बितरण गर्ने ।
  • साना कीरा पालन (चौकी कीरा) सामुदायिक स्तरमा स्थानीय स्तरको अनुभवि सहजकर्ता र कार्यलयको प्राविधिकको रेखदेखमा गराई कृषक स्तरमा वितरण गर्ने ।
  • दुई बक्स वा सो भन्दा बढि कीरा पालन गर्ने क्षमता भएका कृषकहरुलाई कीरा पालन टहरो निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने ।
  • आफु बस्ने एबं पुरानो घर तथा गोठको तलामा दुई बक्स भन्दा कम कीरा पालन गरेका कृषकहरुको कीरा पालन घर सुधार गर्न दोहोरो हावा संचार सुबिधा गराउन अतिरिक्त झ्याल राखी जाली राख्ने ब्यबस्था मिलाउने ।
  • किम्बु वगैंचा काँटछाँट, गोडमेल तथा मलखाद र कीरा पालन घर तथा सामाग्री बिसंक्रमण अभियानको रुपमा संचालन गर्ने ।
  • कीरा पालनको लागि प्राकृतिक रुपमा नै उपयुक्त तापक्रम हुने महिनामा दुईपुस्ते जात र दोश्रो बसन्तमा क्रस भोल्टाईन जातको कीरा पालन गराई कोया उत्पादनमा सफलता सुनिचित गर्ने ।
  • रेशमखेती विस्तारमा स्थायित्व प्रदान गर्न हरेक पकेट क्षेत्रमा नमुना किम्बु वगैंचा स्थापना र कम लागतको मोडल कीरापालन घर बनाई कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
  • गुणस्तर कोया उत्पादनका लागि ठुला कीरा पालन अवधिमा हाँगा सहितको पात खुवाउने ओछ्यान र क्षेत्रफल व्यवस्थापन एंव मसिना कमजोर र रोग संकास्पद कीरा छनोट एंव हटाउने कार्य र राम्रो र नराम्रो कोया छनोट कार्य अभियानका साथ संचालन गर्न हरेक पकेट क्षेत्रमा पाँच दिने गुणस्तरीय कोया उत्पादन स्थलगत व्यवहारिक तालिम संचालन गर्ने ।
  • खेती विकास कार्यालयमा संचालन गरिने रेशमखेतीका संपुण क्रियाकलाप र उपलब्धि समेटिने गरी डकुमेन्ट्री बनाई संचारका माध्यम रेडिया, टेलिभिन र पत्र पत्रिकाको माध्य द्धारा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने ।
Close Menu