संस्थाको बारेमा

संस्थाको परिचय |

स्थापना

आ.व. २०३२÷०३३ मा रेशमखेतीको विकास गर्ने उद्देश्यले खोपासीमा व्यावसायिक कीट विज्ञान आयोजनाको नामले कार्यालय स्थापना भई हाल कार्यालयको नाम रेशम बिकास केन्द्र रहेको छ । केही वर्ष यता मातृश्रोत संरक्षणबाट राम्रो ठहरीएका शुद्ध जातहरुमध्ये बाट क्रस गरी वर्णशंकर रेशम फुल यस कार्यालयमा नै उत्पादन भईरहेको छ । यसरी रेशम फुल उत्पादनमा आत्म निर्भर भईरहेका छौं । यस कार्यालयको मुख्य मूख्य कार्यक्रममा रेशम कीराको मातृश्रोत संरक्षण, ब्याबसायिक रेशम फुल उत्पादन, शित भण्डारण, जनशक्ति विकास, नयाँ प्रविधिहरुको प्रचार–प्रसार तथा बितरण ब्यबस्थापन रहेको छ ।

मुख्य उद्घेश्य

  • परम्परागत कृषि तथा पशुपालन प्रणालीमा रेशमखेती आवद्ध गरि व्यावसायिकरण गर्ने । 
  • परम्परातग कृषि प्रणालीमा व्यावसायिक रेशमखेतीको माध्यमद्धारा किसान समुदायको आयआर्जन बृद्धि गरी जिवीकोपार्जनमा सुधार ल्याउने । 
  • नेपालमा स्थापीत रेशम कपडा जन्य उद्योगको लागि रेशम धागोको आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी रेशम जन्य उद्योग प्रर्बधनमा टेवा पुर्याउने  ।
  • रेशम कोयाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।
Close Menu