रेशम बिकाश केन्द्र

हाम्रो उदेश्य – रेशम खेति बिकाश र व्यावसायीकरण ।

स्वागतम

रेशम विकास केन्द्रमा स्वागत छ। वि. सं २०३२/३३ मा स्थापित यस कार्यालयको मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक रेशमलाई बढावा गर्न र किसानहरुलाई रेश्मं खेति सम्बन्धित कार्यमा सहयोगको गर्नु हो ।

कार्यालयको मुख्य कार्यक्रम रेशम कीरा संरक्षण, व्यापारिक रेशम उत्पादन, भण्डारण र वितरण बेवास्थापन हो।

अधिकारी

चुडामणी भट्टराई
ब.बा.सं.अ
पुजन जंगम
कृ.प्र.अ.
बिष्णु ब. के.सी.
प्रा.स.

हाम्रो बारेमा

धेरै सोधिएका प्रश्नहरु

नागरिक बडापत्र

सुझाव तथा गुनासो

कर्मचारी विवरण ।

तस्बिरहरु

समाचार

    No posts found.

  • Silk seed Import
  • Training program farmer / agricultural technique
  • Technology Upgrade
  • Shed construction for insect farming
  • Silk cocoon production
  • Silk cocoon purchase
Close Menu