कार्यनीति (अल्पकालिन र दिर्घकालिन)

  • रेशम पकेट क्षेत्र विस्तार गर्न विद्यमान पकेट क्षेत्र र वरिपरिका क्षेत्रमा किम्बुखेती विस्तारमा प्राथमिकता दिने।
  • पुराना सि.आर.सि भवन सुदृढिकरण गरी आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराई स्वस्थ चौकी किरा कृषकहरुलाई वितरण गर्ने ।
  • साना कीरापालन (चौकी कीरा) सामुदायिक स्तरमा स्थानीयस्तरको अनुभवी सहजकर्ता र कार्यालयको प्राविधिकको रेखदेखमा गराई कृषकस्तरमा वितरण गर्ने ।
  • दुई बक्स वा सो भन्दा बढि कीरापालन गर्ने क्षमता भएका कृषकहरुलाई कीरापालन टहरो निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने ।
  • आफु बस्ने एवं पुरानो घर तथा गोठको तलामा दुई बक्स भन्दा कम कीरापालन गरेका कृषकहरुको कीरापालन घर सुधार गर्न दोहोरो हावा संचार सुविधा गराउन अतिरिक्त झ्याल राखी जाली राख्‍ने व्यवस्था मिलाउने ।
  • किम्बु वगैंचा काँटछाँट, गोडमेल तथा मलखाद र कीरापालन घर तथा सामाग्री बिसंक्रमण अभियानको रुपमा संचालन गर्ने ।
  • कीरापालनको लागि प्राकृतिक रुपमा नै उपयुक्त तापक्रम हुने महिनामा दुईपुस्ते जात र दोश्रो वसन्तमा क्रस भोल्टाईन जातको कीरापालन गराई कोया उत्पादनमा सफलता सुनिश्‍चित गर्ने ।
  • रेशमखेती विस्तारमा स्थायित्व प्रदान गर्न हरेक पकेट क्षेत्रमा नमुना किम्बु बगैंचा स्थापना र कम लागतको मोडल कीरापालन घर बनाई कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
  • गुणस्तर कोया उत्पादनका लागि ठुला कीरापालन अवधिमा हाँगा सहितको पात खुवाउने ओछ्यान र क्षेत्रफल व्यवस्थापन एंव मसिना कमजोर र रोग शंकास्पद कीरा छनोट एंव हटाउने कार्य र राम्रो र नराम्रो कोया छनोट कार्य अभियानका साथ संचालन गर्न हरेक पकेट क्षेत्रमा पाँच दिने गुणस्तरीय कोया उत्पादन स्थलगत व्यवहारिक तालिम संचालन गर्ने ।
  • रेशम विकास केन्द्रमा संचालन गरिने रेशमखेतीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप र उपलब्धी समेटिने गरी डकुमेन्ट्री बनाई संचारका माध्यम रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाको माध्यमद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने ।